Odnośniki
Malbork7
Klasy

KLASY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W MALBORKU

KLASY „0”
0 A Katarzyna Giza
0 B Aleksandra Witkowska
KLASY PIERWSZE
1 A Katarzyna Ossowska
1 B Maria Milczarek
KLASY DRUGIE
2 A Elżbieta Marusej-Fiałek
2 B Marta Milewska-Sikora
2 C Mariola Szesza
2 D Joanna Szczerbińska
KLASY TRZECIE
3 A Jolanta Okrucińska
3 B Gabriela Furchel
3 C Danuta Grochecka
3 D Magdalena Frączek
3 E Magdalena Pawłowska
Elżbieta Szymankiewicz
KLASY CZWARTE
4 A Grażyna Szymula
4 B Bożena Rażewska
4 C Ewa Lemańczyk
KLASY PIĄTE
5 A Joanna Sawczuk
5 B Wanda Bebel
5 C Urszula Tez
KLASY SZÓSTE
6 A Katarzyna Mattern
6 B Bożena Wereszczyńska
6 C Janina Łańko
6 D Małgorzata Jelinek